SERVICE: 040 - 42 65 25,  046 - 584 62

FÖNSTER

Om fönstrets konstruktion

VI SÄLJER OCH MONTERAR TRARYD FÖNSTER

Ring oss idag för ett kostnadsfritt samråd och uppskattning för ditt bostads-eller kommersiell projekt. När du behöver en specifik lösning, boka för en fullständigt genomgång med en av våra experter. Vår personal är utbildad direkt av producenterna för att säkerställa att endast den bästa servicen tillhandahålls och produkterna hanteras och installeras enligt högsta standard.

OPTIMAL

Traryd Optimal och Traryd Intakt har båda en genuin träkärna och dessutom en mattlackerad aluminiumbeklädnad på utsidan för minimalt underhåll. Skillnaden är att Optimal är utåtgående och passar bland annat i villor. Traryd Intakt öppnas inåt och passar i höghus och stadsmiljöer. Både Traryd Optimal och Traryd Intakt har alltid låga U­-värden som standard och fönstren kan fås med många olika funktioner. Det här är fönstren för dig som vill kombinera skönhet och kvalitet med säkerhetshöjande detaljer och funktionell design.

Sidohängda fönster

Optimal

Sideswing

Optimal

Fasta fönster

Optimal

Vridfönster

Optimal

INTAKT

Ett modernt träfönster med aluminiumbeklädd utsida som kräver minimalt med underhåll. Fönstret är sidohängt och öppnas inåt vilket gör det enkelt att putsa. På så sätt lämpar det sig i stadsmiljö på högre hus, där kraven på till exempel ljudisolering är höga. Säkerheten och slitstyrkan är dokumenterad och det finns många möjligheter att anpassa och komplettera fönstret efter omgivningen.

Sidohängt 1-luft

Intakt

Sidohängt 1-luft

Intakt

Fasta fönster

Intakt

Vridfönster

Intakt

Fönstrets konstruktion

Det här med fönster är på sitt sätt en hel vetenskap. Här går vi igenom hur fönstret är konstruerat och flera fackuttryck.

Bröstning
Den undre delen av en fönsterdörr med tvärpost. Kan vara antingen glasad eller fylld.

Bågbottenstycke
Den understa vågräta delen av fönsterbågen.

Bågpost
En glasdelande post, som gör att fönstret ser ut som en som att det har två glaspartier.

Bågöverstycke
Den översta vågräta delen av fönsterbågen.

Fallkolvsspanjolett
En låsanordning som fungerar som ett vanligt dörrhandtag, med tillbaka fjädrande handtag. Används i fönsterdörrarna i våra Optimal- och Genuinserier.

Fönsterbåge
Den del av fönstret som fönsterglaset sitter monterat i.

Isolerglas
Två eller flera glas monterade med hermetiskt tillslutna utrymmen emellan. Mellanrummet innehåller gas eller torr luft.

Karm
Den del av fönstret som sitter fast i väggen.

Karmunderstycke
Den nedersta vågräta delen av fönsterkarmen.

Karmyttermått
Karmens exakta yttermått. Bredden anges alltid först. Exempel: 980 x 1 180 mm. Detta motsvarar ett modulmått på 10 x 12.

Karmfast fönster
Ett fönster med fast monterat glas. Det går alltså inte att öppna.

Kipp-dreh
Tillval till Intakt-serien. Låsmekanism som gör att fönstret även kan öppnas horisontellt för vädrings öppning upptill.

Kopplat fönster
Ett fönster med bågar i två delar som går att dela. Det har alltså fyra ytor att putsa.

Luft
Luft är den öppningsbara delen på ett fönster. Ett 3-luftsfönster innebär alltså att fönstret har tre öppningsbara delar.

Mittpost
Den lodräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Personsäkert glas
Glas som inte bildar farliga skärvor om det krossas. Krav från Boverket om glaset sitter lägre än 600 millimeter från golvet. Det är standard i våra fönsterdörrar.

Slutbleck
Beslagsdel som sitter i karmen och är den del som spanjolettens låskolvar låser i.

Spanjolett
En anordning som låser fönsterbågen i karmen. Finns i flera olika varianter.

Spröjs
Tunna lister som delar in fönsterrutan i mindre fält. Fasta spröjs har mindre glasstycken fast monterade i sig, medan lösa spröjs monteras utanpå en stor glasyta för att ge samma visuella intryck.

Tvärpost
Den vågräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Eftersom fönster ska fylla flera olika behov finns det flera kombinationer av glas.

3-glas
Har tre tätt sammanfogade glas med en mellanliggande metall – skena. De två luft-/gasspalterna ger utmärkt isolering och är standard för energieffektiva fönster. Detta gör till exempel att du kan ha fönster från golv till tak utan för stora värmeförluster. Du får dessutom god ljudisolering.

2-glas
Detta glas har två fasta och tätt sammanfogade skivor. Funktionen är densamma som i 3-glas, men eftersom det bara finns en luft- eller gasspalt blir isoleringseffekten mindre. 2-glas är dock mer energieffektivt än kopplat 1+1 glas (se nedan) och kan vara ett bra alternativ om du vill göra ett äldre hus mer energisnålt.

Kopplat 2+1 glas
Har en inre och en yttre fönsterbåge. I den inre sitter en 2-glas isolerruta och i ytterbågen ett enkelglas. De två bågarna är kopplade. Detta innebär att de sitter ihop, men kan tas isär vid behov. Du kan alltså till exempel sätta in persienner mellan bågarna med denna typ av glas. Ur isolerings- och energisynpunkt är 2+1 glas bättre än 2-glas men sämre än 3-glas.

Glasvärden

Olika glasuppbyggnader och glastillval påverkar oftast både dagsljusinsläpp och g-värdet. Här kan du läsa om våra olika glastyper och deras värden.

UTERUM

Sharing our experiences since 2012

Our Adventureres