SERVICE: 040 - 42 65 25,  046 - 584 62

INREDNINGAR

INSYNSKYDD

Er leverantör av fönsterfilm

Er leverantör av fönsterfilm Vi erbjuder LLumar fönsterfilm och solfilm inom områden för: Solskydd, Skydd & Säkerhet, Insynsskydd & Dekorfilm, UV- & Blekningsskydd, Energisparfilm, Rullgardinfilm, Bilfilm samt olika specialprodukter. Vi kan utföra energiberäkningar för energibesparingar på fastigheter och håller kontinuerligt utbildningar för både arkitekter och våra återförsäljare. 

LLUMAR

Användnongsområden

Skydds- & säkerhetsfilm

LLUMAR FÖNSTERFILM
LLumar skydds- & säkerhetsfilm finns även att få som kombinerade solskydds- och skydds/säkerhetsfilmer och erbjuder därmed kostnadseffektiva lösningar. LLumar skydds- & säkerhetsfilm är designade och testade enligt internationell standard för att hålla glassplitter på plats. Exempel på detta är SS EN12600 och SS EN356. LLumars fönsterfilmer är kvalitetssäkrade enligt ISO 9002.

Solskyddsfilm

LLUMAR FÖNSTERFILM
Spara miljön och pengar genom att montera LLumar® solskyddsfilm på fastighetens fönster. En återbetalningstid på 2-4 år är inte ovanlig och tonvis med CO2 (koldioxid) kan sparas. Genom att reducera solenergin med hjälp av solskyddsfilm, minskar man som fastighetsägare behovet av nedkylning, och kan därmed spara både pengar och belastning på miljön.

Insynsskydd & Dekorfilm

LLUMAR DEKORFILM
De flesta sätt som finns att avskärma sig mot insyn, stänger även ute dagsljuset och gör att även upplevelsen av rymd försvinner. LLumars breda sortiment av fönsterfilmer erbjuder lösningar som gör att du kan skydda dig mot insyn men ändå kunna uppleva dagsljus.
Solutia / Eastman, som tillverkar LLumar® fönsterfilm, är världens största tillverkare av fönsterfilm. All tillverkning sker i USA och Europa och tillverkningen är kvalitetssäkrad enligt ISO 9002. LLumars filmer säljs och monteras enbart av auktoriserade återförsäljare i Sverige vilket garanterar att kvalité och service genomsyrar hela försäljningslede
Sortiment av LLumar skydds- & säkerhetsfilmer finns i flera olika färger och tjocklekar. Detta för att kunna erbjuda olika typer av lösningar på olika glasrelaterade säkerhetsproblem.